waterhoogte

Bij een waterhoogte van meer dan 1750cm NAP
gemeten bij Roermond-boven geldt een roeiverbod.