waterafvoer

Bij een stroomsnelheid van meer dan 700m3/sec
gemeten bij Venlo geldt een roeiverbod.